Disclaimer

Beste bezoeker van het Concert aan De Waal, wij willen nog even uw aandacht vragen voor het volgende:
U
 wordt geacht in uw sloep te blijven tijdens het concert!
Betreden van de steigers/pontons en de wal is geheel voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, die u als bezoeker mocht lijden als gevolg van uw bezoek aan het Concert. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan/van uw eigendommen/zaken. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schade zoals doch niet uitsluitend ten gevolge van letsel of overlijden. Tijdens het evenement is een fotograaf aanwezig die beelden maakt van dit publieke evenement. Deze beelden worden later ingezet voor persberichten, social media of promotie van een volgende editie van dit evenement